Metodų mugėje – šimtai įdomaus mokymosi būdų

Vaikų mokymosi rezultatai pagerėtų, jei pedagogai taikytų įvairius mokymo metodus.Žaidžiant žymiai efektyviau įsisavinama nauja informacija, o jau turimas žinias galima pritaikyti praktiškai, sprendžiant realias problemas, o ne tik atkartojant tai, kas girdėta ar perskaityta.

Gegužės 8 d., penktadienį, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks „Metodų mugė Žaidimų vaivorykštė“ – renginys, kuriame įvairių dalykų mokytojai, darželių auklėtojai, būrelių ar stovyklų vadovai patys išbandys įvairiausius žaidimus bei gilinsis, kaip galėtų juos pritaikyti ir kokių tikslų pasiekti, dirbant su įvairaus amžiaus vaikais.

Septyniose skirtingose erdvėse  Edukacinių, Siužetinių, Didaktinių, Judriųjų, Lauko žaidimų, Neformaliojo ugdymo metodų bei Metodinių priemonių – bus pristatyta šimtai kūrybinių, aktyvių ir mąstymo žaidimų, aktyviųjų metodų bei priemonių, lavinančių mokinių mąstymą ir atmintį, atskleidžiančių pažintinius ir kūrybinius gebėjimus, ugdančių kalbą ir vaizduotę, padedančių įsisąmoninti taisykles ir vertybes. Metodų mugės dalyviai patys galės išbandyti žaidimus, su specialistais aptarti jų ugdomąją vertę bei taikymo ypatumus įvairaus amžiaus ir pasirengimo vaikų grupėse.

„Esame pasirengę padėti pedagogams suprasti žaidimo, kaip mokymo metodo specifiką – leisti jiems patiems tai išbandyti, – pasakoja Renata Dambrauskaitė Pėželienė, „Metodų mugės Žaidimų vaivorykštė“ sumanytoja bei organizatorė. – Juk būtent žaidimai padeda ugdyti vaikų gebėjimus kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei savarankiškai spręsti iškilusias problemas, ugdo mokinių kritinį mąstymą ir tuo pačiu atliepia Lietuvos pažangos strategiją 2030.“

Pedagogams: Edukacinės ir kūrybos erdvės

Kovo 30 – balandžio 1 d. LVJC vyks „Edukacinės ir kūrybos erdvės“. 
Kiekvieną Erdvių dieną organizuojama po 3 praktikumus meno, socialinėmis ir švietimo naujovių temomis, skirtus ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo pedagogams. Pedagogai čia ras patarimų, kaip padėti mokiniams geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, integruoti mokomuosius dalykus, taikyti aktyviuosius ir interaktyviuosius metodus bei įvairias skaitymo strategijas.

Kovo 30 d. „Menų erdvėje“ pedagogai išsamiau susipažins su įvairiomis dailės technikomis bei meno terapijos metodų taikymu mokymo(si) procese.

Kovo 31 d. „Švietimo naujovių erdvėje“ pedagogai sužinos apie atminties lavinimo ir mokomosios medžiagos įsisavinimo ypatumus, mokomųjų dalykų integraciją ugdymo procese bei susipažins ir praktiškai išbandys įvairias priemones ir metodus dirbant su interaktyvia lenta.
 Balandžio 1 d. „Bendravimo erdvėje“ pedagogai įgis daugiau žinių ir patirties apie savigarbos ypatumus pedagogo darbe, bendravimo ir bendradarbiavio įgūdžių lavinimą ugdymo procese bei įvairias skaitymo strategijas bendradarbiaujant.


Pedagogams, išklausiusiems visą trijų dienų programą, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Pedagogams, dalyvavusiems viename ar keliuose praktikumuose, bus išduodamos pažymos.

Meilė, geismas, erotika ir santykiai Afroditės saloje

Puikiai organizuotos veikos apėmė tokias temas: meilė, erotika, geismas, sveikų santykių ingredientai, lyčių lygybė, homofobija, seksualinis elgesys, lyčių stereotipai, lytinis švietimas, psichologinės problemos ir kt.

Sesijas vedė kvalifikuoti, daug įvairiapusės patirties turintys psichologai. Be teminių užsiėmimų turėjome galimybę susipažinti su lytinio švietimo, santykių vystymo tradicijomis kitose šalyse bei jaunimo organizacijų veiklos tradicijomis ir kryptimis. Darbas vyko remiantis interaktyviais metodais, dirbant mažose grupėse ir pasitelkiant visą turimą kūrybingumą.

Kaip ir visuose tarptautiniuose mokymuose, neapseita be tarpkultūrinės programos. Buvo labai įdomu paragauti kolegų atsivežtų tradicinių patiekalų bei pavaišinti juos tuo, kuo didžiuojasi Lietuva.

Visus džiugino puikus oras, malonūs ir atsipalaidavę jauni žmonės, naudinga informacija. Atmintyje ilgam liks nepamirštamos išvykos įspūdžiai.

Pozityvus mokytojo ir mokinių dialogas: ar tai (ne)įmanoma?

Vasario 26 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks respublikinis pedagogų forumas „POZITYVUS MOKYTOJO IR MOKINIŲ DIALOGAS: AR TAI (NE)ĮMANOMA?“. Renginys organizuojamas, siekiant stiprinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius – padėti mokytojams geriau suprasti mokinių poreikius, įvertinti jų gebėjimus bei galimybes, taip pat aptarti efektyviausias ugdymo formas ir būdus mokymo(si) kokybei pagerinti.

Renginys skirtas:
bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams bei darbuotojams, miestų ir rajonų švietimo skyrių atstovams.

Forumo tikslai:

  • stiprinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius,
  • padėti mokytojams geriau suprasti mokinių poreikius, įvertinti jų gebėjimus ir galimybes,
  • aptarti efektyviausias ugdymo formas ir būdus mokymo(si) kokybei pagerinti.

Forumo temos:
Forumo metu bus gilinamasi į skirtingo amžiaus mokinių ugdymo(si) ypatumus, apžvelgiami pagrindiniai komunikavimo būdai, padedantys mokytojams geriau suprasti ir toleruoti skirtingus vaikų požiūrius ir poreikius bei lengviau organizuoti mokymą(si).

Forume pranešėjai:
Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja
Dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vedėja
Doc. dr. Alvyra Galkienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja
Ramunė Dobrovolskienė, Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos valdybos pirmininkė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė
Inga Švedienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos kuratorė
Rasa Legenienė, Neformaliojo švietimo konsultantė
Alina Martinkutė, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų mokyklos psichologė
Loreta Juravičienė, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos psichologė
Zita BartkevičienėTrakų raj. Rūdiškių gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė
Julija Ladygienė, forumo moderatorė, Vilniaus r. M. Lukšienės gimnazijos mokytoja 

ir kiti

Forumo dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Laikas 2015 m. vasario 26 d. (ketvirtadienis), 10.00–16.30 val.

Vieta Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Mėlynoji salė, (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Dalyvio mokestis 15 Eur / 1 asm.

ECYC Europos jaunimo klubų sąjungos (ang. European Confederation of Youth Clubs) generalinė asamblėja Rumunijoje 2015 m. vasario 12–15 dienomis

2015 m. vasario 13 d. buvo tariamasi dėl asociacijos veiksmų užtikrinant vykdomo darbo su jaunimu kokybę. Diskutuota koks yra poreikis, kokio rezultato tikimasi. Nariai dalinosi savo lūkesčiais, ko norima pasiekti su kokybės užtikrinimu: veiksmingumo, kokybės supratimo, aiškumo, pripažinimo, bendrų vertybių, reputacijos, matomumo…Visgi nebuvo susitarta, kokį galutinį rezultatą norima matyti. Tuo tikslu bus vykdoma narių apklausa nuo vasario 28 iki balandžio 30 dienos. Rezultatai bus pristatyti gegužės 17 d. Briuselyje. Asociacija planuoja pateikti projektą, kuris būtų skirtas darbo su jaunimu kokybės sistemos ar jos elementų parengimui ir išbandymui. Planuojama, kad projektas bus vykdomas įtraukiant 8 asociacijos nares. Projekto partnerių atranka šiuo metu dar nebuvo vykdoma. „Jaunimo akademijos“ įsitraukimas į tokio projekto įgyvendinimą priklausys nuo to, ar jis atlieptų mūsų poreikius ir, žinoma, ar galėtumėm prisidėti savo turima patirtimi ir žiniomis prie tokio projekto įgyvendinimo.

2015 m. vasario 14–15 dienomis buvo apžvelgiama ECYC veikla bei biudžetas 2014 metais, nariai pristatė savo veiklos rezultatus. Susitikimo metu buvo skirtas dėmesys naujų mokymo programų, kurios būtų aktualios sąjungos nariams, aptarimui. Lig šiol ECYC vykdė mokymus šiomis temomis: atviro darbo su jaunimu metodai; jaunimo darbuotojų komunikavimo įgūdžiai; žmogaus teisės ir tolerancija atvirame darbe su jaunimu; jaunimo klubo steigimas, projektų rengimas; jauno žmogaus problemų ir iššūkių, su kuriais jie susiduria, supratimas. Buvo pateiktos pastabos, kad tam tikros temos nesulaukia dalyvių ir greičiausiai nėra tokios aktualios (pvz. žmogaus teisės). Todėl nariai siūlė papildomas temas, kurios aktualios jų nariams: vykdomo darbo su jaunimu poveikio vertinimas, jaunų žmonių dalyvavimas, jaunų žmonių finansinis raštingumas, tarpkultūrinis ugdymas ir kt. ECYC valdyba atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus suformuluos naują mokymų temų paketą.

ECYC atstovauja savo narius įvairiose tarptautinėse struktūrose. Kadangi sąjunga vienija skirtingus jaunimo centrus, asamblėjos metu buvo derinama bendra narių pozicija dėl vykdomo atviro darbo su jaunimu:

  • Atviro darbo su jaunimo paskirties;
  • Pagrindinių atviro darbo su jaunimu principų;
  • Atviro darbo su jaunimu charakteristikos;
  • Jaunimo darbuotojo profesionalumo;
  • Vykdomo darbo su jaunimu finansavimo.

Šiuo metu yra parengtas šios pozicijos projektas. Artimiausiu metu bus galima susipažinti su galutine dokumento versija.