Asociacijos posėdyje - apie pokyčius švietime.

2015-10-19

2015 m. spalio 8 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre įvyko pirmasis šiais mokslo metais asociacijos posėdis, kuriame buvo pateiktos revizinės komisijos finansinė ir prezidento/asociacijos veiklos ataskaitos už dvejus metus.

Aptarti ryškiausi asociacijos veiklos akcentai:

 • Asociacijos „Jaunimo akademija“ indėlis į Lietuvos švietimo politikos formavimą;
 • Sėkmingiausi vykdyti/vykdomi respublikiniai projektai: „Atviras kodas: PILIETIS“, „Pasaulis ir aš“, „Aktyvaus piliečio formulė“, „Knygų pelėda“, „Veik ir dalinkis“, „Misija įmanoma“ ir kt.;
 • Renginiai, akcijos, konferencijos;
 • dalyvavimas Europos klubų konfederacijoje, Nevyriausybinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo platformoje;
 • atlikti tyrimai;
 • organizuoti asociacijos narių mokymai, posėdžiai, asociacijos veiklos viešinimas.

Numatytos asociacijos iniciatyvos dar 2015 m. gilintis į naujųjų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų turinį, jų kokybę, atliekant respublikinį tyrimą, apklausiant programas vertinusius ekspertus, organizuojant švietimo skyrių atstovams, politikams skirtą respublikinę konferenciją.


Asociacijos posėdyje taip pat buvo aptarti šie klausimai: 
 • Neformalaus ugdymo krepšelis. Su kokias lūkesčiais pradedame naują NU finansavimo etapą? Kokių pokyčių tikimės?
 • Asociacijos nariai dalijosi savo informacija apie kaip sekėsi teikiant NVŠ programas atitikties vertinimui.
 • Kaip įstaigose „elgiamasi“ su gautu krepšeliu?
 • Ar savivaldybėse teko vertinti kitų NVŠ teikėjų pateiktas programas?
 • Kokie įspūdžiai apie pateiktų programų kokybę?
 • Naudinga buvo išgirsti realią NVŠ krepšelio įvedimo situaciją „iš pirmų“ lūpų respublikos mastu.
 
Šios patirtys buvo perduotos Švietimo ir mokslo ministerijai.
 
Parengė asociacijos narė Jūratė Ančerevičiūtė