„Veik ir dalinkis“ – apie vystomojo švietimo naudą pilietinei visuomenei

2014-11-14

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ parengė metodinį leidinį „Praktinis globaliojo švietimo gidas“, skirtą mokytojams, viduriniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviams, su jaunimu dirbatiems asmenims ir visiems, besidomintiems globaliuoju švietimu, siekiant stiprinti ir plėtoti jų sąmoningumą ir supratimą apie priklausymą unikaliam pasauliui, kuriame gyvename.

Metodiniame leidinyje pateikiama teorinių žinių, užsiėmimų pavyzdžių, temų diskusijoms, faktų, kurie skatina diskutuoti ir kritiškai vertinti nuolat besikeičiantį pasaulį, suprasti pasaulinius klausimus, prisidėti prie taikos, teisingumo ir darnaus vystymosi ne tik vietiniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu.

Metodinis leidinys parengtas Ugdymo plėtotės centro Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programos „Veik ir dalinkis“ lėšomis.

Kviečiame naudotis šiuo leidiniu!