Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas – tai tokia asmenybės lavinimo filosofinė ir metodologinė nuostata, orientuota į savarankiškų, atvirų, kritiškų, pasitikinčių, bendradarbiaujančių, motyvuotų ir kūrybingų asmenybių ugdymą:

 • Neformalusis ugdymas išsiskiria savo tikslais, metodais, mokymosi aplinka, lygiaverčiu
 • santykiu tarp mokytojo ir vaiko;
 • Neformalioje aplinkoje pažinimo procesas tampa malonus ir atpalaiduojantis;
 • Pagrindinis dėmesys kreipiamas ne į rezultatą, o į procesą, ne į mokomą dalyką, bet į vaiko individualybę.
 • Patirdami, liesdami, klausinėdami, vaikai geriau įsisavina medžiagą, lavina svarbiausius gebėjimus ir kompetencijas.
 • Turi galimybę rinktis jauni žmonės įgyja daugiau motyvacijos, lengviau prisitaiko prie besikeičiančios aplinkos, sugeba pasiekti užsibrėžtų tikslų, išsaugo savo asmenybės individualumą ir laisvę.

Neformaliojo švietimo vertybės:

meilė sau ir kitiems, pagarba sau ir kitiems, pilietiškumas, laisvė, teisingumas, sąžiningumas, tolerancija, drąsa, kantrumas, kūrybiškumas ir kt.

Neformaliojo švietimo gairės:

 • Skatinamas dalijimasis patirtimi, nuomonių įvairovė, nekonkurencinis bendravimas;
 • Lavinama kūryba;
 • Vyrauja pozityvus požiūris;
 • Skatinamas veiklumas, iniciatyvumas;
 • Vertinamas asmeninis augimas, matuojant asmeninę pažangą, o ne lyginant su kitais;
 • Atmetama griežta pasiekimų vertinimo sistema;
 • Skatinama būti savimi be baimės suklysti ir pripažinti savo klaidas.