Nariai

Neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo akademija“ taryba

Vardas, pavardė
Pareigos asociacijoje (įsipareigojimai vykdant 2012-2013m. veiklos planą)
Tarybos nario veiklos sritys, kompetencijos
KontaktaiDarbo vieta, pareigos
Valdas Jankauskas Prezidentas Europos jaunimo laisvalaikio institucijų asociacijos (EAICY) viceprezidentas
(asociacija vienija 56 nares iš 19 Europos šalių, yra asocijuota Europos Tarybos narė. Būstine įsikūrusi Prahoje (Čekija).

FISIMEA – Europos komiteto narys.
Tai pasaulinė aktyvios ir modernios pedagogikos organizacija, vienijanti 160 narių iš 42 valstybių. Savo veiklą vykdo per Europos, Lotynų Amerikos, Afrikos, Indijos vandenyno regiono komitetus, yra finansuojama UNESCO. Organizacija formuoja neformalaus ugdymo politiką, aktyviai dirba projektinėje ir apmokymų srityje. Būstinė įsikūrusi Paryžiuje (Prancūzija).

Pasaulinės organizacijos LIONS Vytauto Didžiojo klubo prezidentas.
Tai organizacija, vienijanti 1,5 mln. iškilių verslininkų, mokslininkų, politikų ir visuomenės veikėjų. Veiklos tikslai – pagalba akliesiems ir silpnaregiams, švietimas, tobulėjimas, labdaringa veikla.

Visuminio ugdymo asociacijos „Noriu į mokyklą” prezidentas.
Tel. (8 5) 272 23 55,
jankauskas@lvjc.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (www.lvjc.lt), direktorius
Alma Kernytė Asociacijos veiklos koordinatorė Neformalaus ugdymo seminarų lektorė, patirtinės pedagogikos trenerė, neformalaus švietimo mokytoja, vaikų neformalaus švietimo programų vertinimo ekspertė. Tel. (8 5) 205 47 00, alma@lvjc.lt  
Jolanta Kazlauskienė Prezidento pavaduotoja Tauragės ,,Pilies teatro“ režisierė, teatro kritikė, renginių organizatorė, kūrybinių iniciatyvų autorė, įstaigos vadybininkė, lektorė.

Vedu teatro terapijos užsiėmimus, autorinį seminarą ,,Tradicinių renginių netradicinis organizavimas“.
Tel. 8 446 61307, 8 699 93935, tmkc@zebra.lt, jolantakaz@zebra.lt, babilonijos@yahoo.com Tauragės moksleivių kūrybos centras (www.tmkc.lt), direktorė
Neringa Baršauskienė Prezidento pavaduotoja Pradinių klasių mokytoja ir papildomojo meninio ugdymo organizatorė, edukologijos magistrė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė.

Domiuosi neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, metodų taikymo, programų rengimo, pasiekimų vertinimo taip pat kasdieninės organizacijos veiklos (vadybos) tobulinimo klausimais. Turiu projektų rengimo ir administravimo patirties.
Tel. + 370 65095326, d.pasaka@gmail.com Šiaulių lopšelis - darželis „Pasaka“ (www.pasaka.mir.lt), direktorė
Jolanta Budrienė Prezidento pavaduotoja Esu komunikabili, kūrybiška, atsakinga, pareiginga, aktyvi. Siekiu tobulėti, geriau pažinti save, ugdytis, mokytis, lavintis, keistis. Esu ne tik praktiška, veržli, iniciatyvi, bet ir kritiška, konstruktyviai mąstanti, gebanti savarankiškai apsispręsti, turinti tikslą ir viziją, žinanti, ko siekti. Gebu bendrauti ir dirbti komandoje.
Esu respublikinių ir tarptautinių festivalių organizacinio komiteto narė,
Lietuvos Dainų švenčių, Šokių dienos asistentė,
Klaipėdos krašto dainų švenčių baletmeisterė.
Tel. 846 412 416, + 370 61065086, jol.budriene@gmail.com Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, direktorė
Jūratė Ančerevičiūtė Asociacijos interneto svetainės koordinatorė Švietimo kokybės vadybos magistrė. Teorinio ir tyriminio darbo sritis – klasės vadovo veiklos kokybė. Šia tema parengiau kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo seminarą.

Esu neformaliojo vaikų švietimo konsultantė. Domiuosi neformaliojo švietimo naujovėmis, programų kūrimu, vertinimu, veiklos gerinimo būdais.

Kuruojamos sritys mokykloje: neformalusis švietimas, klasės vadovo darbas, mokyklos tinklapis, tėvų informavimas ir švietimas, Mokinių seimas.

Esu neformaliojo švietimo būrelio „Vaidinu ir dainuoju“ vadovė, 8 miuziklų režisierė, Šiaulių miesto, mokyklos įvairių renginių organizatorė, vedėja.
Tel. + 370 68565503, juv.jurate@gmail.com Šiaulių „Juventos“ progimnazija (www.juventa.lt), Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja
Aida Bilinskienė Narė Studijavau VPU lietuvių kalbos ir literatūros specialybės programą ir KTU viešojo administravimo studijų programą.
Kartu su Kėdainių kalbų mokyklos pedagogais stengiamės sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų kalbinių kompetencijų ugdymui(si), pažinimui ir saviraiškai.
Tel. + 370 615 51303, kalbumokykla@gmail.com Kėdainių kalbų mokykla (www.kalbumokykla.lt), direktorė
Danguolė Masiulienė Narė Gebu sutelkti komandą, darbo grupę tikslingos veiklos kūrimui, plėtojimui ir įgyvendinimui. Gerai valdau informacines komunikacines technologijas. Tel. + 370 6 12 11 325, danguolemn@gmail.com, masiuliened@yahoo.com Šiaulių Moksleivių namai (www.moksleiviunamai.mir.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Legenienė Narė Veiklos sritys: neformalus ugdymas, ugdymas karjerai, popamokinės veiklos, renginių, parodų, išvykų organizavimas, dalyvavimas projektinėje veikloje.
Kompetencijos, gebėjimai: organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo, mokinių motyvavimo ir pagalbos jiems teikimo, įvairių ugdymo metodų taikymo, profesinio tobulėjimo, konsultavimo neformaliojo ugdymo klausimais, gebėjimo dirbti individualiai ir komandoje, seminarų vedimo.
Tel. + 370 68218749, rasalegeniene@gmail.com Utenos Aukštakalnio progimnazija (www.aukstakalnis.utena.lm.lt), neformaliojo švietimo mokytoja
Sigitas Žudys Narys Neformaliojo vaikų švietimo konsultantas Tel. + 370 682 14567, satigis@takas.lt Panevėžio rajono Raguvos gimnazija (www.raguvosgimnazija.jimdo.com), kūno kultūros mokytojas
Svetlana Šadčeneva Narė Didelį dėmesį skiriu Visagino kūrybos namų veiklos pristatymui mieste, respublikoje bei kitose šalyse. Inicijuoju bei skatinu įstaigos kolektyvus dalyvauti šalies, tarptautiniuose renginiuose bei projektinėje veikloje. Ieškau naujų ugdymo būdų jauno žmogaus asmenybei formuoti. Tel. + 370 68669351, direktore@vvkn.lt Visagino kūrybos namai (www.vkn.lt), direktorė
Violeta Beresnevičienė Narė Veiklos sritys: vadyba, projektinė veikla, darbo su neformaliuoju švietimu patirtis – 21-eri metai. Kompetencijos: I-oji vadovo kvalifikacinė kategorija, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė. Esu respublikos švietimo konsultantė (vadybos ekspertė) ir neformaliojo vaikų švietimo konsultantė.
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos narė. Inicijuoju tarptautinių, respublikinių ir miesto projektų, parodų vykdymą, įtraukiant miesto, regiono jaunimą.
Skaitau paskaitas neformaliojo švietimo klausimais.
Tel. 846 383489, dailesmokykla@takas.lt Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (http://brakas.ku.lt), direktorė
Laimutis Jankauskas Narys Išsilavinimas – aukštasis (VVU). Pedagoginis stažas – 33 m., vadybinis stažas – 18 m. (II vadybinė kategorija). Esu neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas. Tel. 8-37 422750, jturistai@gmail.com Kauno jaunųjų turistų centras (www.turistai.visiems.lt), direktorius
Daiva Chadusevičienė Narė Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai, susiję su jaunimo neformaliuoju ugdymu.
Neformaliojo ugdymo metodų panaudojimas prevencinėje veikloje.
Andragoginės žinios ir gebėjimas vesti seminarus neformaliojo ugdymo temomis.
Tel. + 370 699 85 951, daiva.chaduseviciene@sirvintusc.lt Širvintų rajono švietimo centras (www.sirvintusc.lt), neformaliojo ugdymo organizatorė
Aleksas Bagdonavičius Narys

Asociacijos „Jaunimo akademija“ narys nuo įkūrimo dienos. Klaipėdos jaunimo centro direktorius nuo 1992 m. I vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, Jaunimo centre dar ir žurnalistikos pagrindų ir literatūrinė kūrybos būrelio mokytojas. Pedagoginis stažas – beveik 33 metai. Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos narys, Tarptautinės vaikų literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narys.

Skaito paskaitas dokumentų valdymo, kalbos kultūros, neformaliojo švietimo, kultūros klausimais. Organizuoja renginius, seminarus.

Tel. (8 46) 410965, + 37069880936, aleksas.bagdonavicius@gmail.com, kjc@centras.lt Klaipėdos jaunimo centras (www.kjc.lt), direktorius

Revizinė komisija


Vardas, pavardėPareigos asociacijoje (įsipareigojimai vykdant 2012-2013m. veiklos planą)Tarybos nario veiklos sritys, kompetencijosKontaktaiDarbo vieta, pareigos
Roma Bužienė Revizinės komisijos pirmininkė Dokumentų rengimas, konkursų, festivalių vedimas ir organizavimas Tel. + 370 448 71737, buziene.jucio@gmail.com buziene.roma@gmail.com Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla (www.adolfojucio.plunge.lm.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Stakionienė Revizinės komisijos narė Esu vaizduojamosios dailės būrelių vadovė. Vedu dalykinius ir neformaliojo ugdymo seminarus. Esu atsakinga, kūrybinga, moku dirbti komandoje. Tel. + 37068378540, virginija.stakioniene@gmail.com Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (www.lvjc.lt), neformaliojo švietimo mokytoja

Nariai


Vardas, pavardėTarybos nario veiklos sritys, kompetencijosKontaktaiDarbo vieta, pareigos
Daiva Andrašūnienė Darbas su studentais ir vaikais įvairiose neformaliojo ugdymo srityse.
Turiu didelę mokslinės, tiriamosios bei projektinės veiklos patirtį. Nuo 2004 metų nuolat atlieku tyrimus neformaliojo ugdymo srityje. Publikuoju straipsnius apie šios srities situaciją mokslo ir respublikinių konferencijų leidiniuose. Konsultuoju būsimus (Pedagogikos katedros) ir esamus pedagogus, skaitau paskaitas neformaliojo ugdymo temomis. Turiu neformaliojo švietimo patirties darbe su suaugusiaisiais Panevėžio kolegijos Aukštaitijos savišvietos akademijoje.
Pastarųjų metų mokslinės ir profesinės veiklos kryptis – neformaliojo ugdymo metodai, jų panaudojimo galimybės formaliojo ugdymo veikloje bei vaikų ir paauglių kūrybiškumo ugdymas, saviraiškos galimybės. Esu išleidusi metodinį leidinį ,,Kūrybiškumo karuselė“, skirtą būsimiems pedagogams ir pedagogams praktikams, dirbantiems neformaliojo meninio ugdymo srityje.
Turiu didelę patirtį režisuojant įvairius renginius tiek mokyklos, tiek miesto mastu. Rašau renginių, spektaklių scenarijus. Statau spektaklius su vaikais, paaugliais bei jaunimu. Rengiu ir konsultuoju skaitovus konkursams. Esu dalyvavus raiškiojo skaitymo, mokyklinių teatrų konkursų komisijose.
Tel. + 370 67637050, andrasunienedaiva@yahoo.com Panevėžio kolegija (www.panko.lt), lektorė.
,,Vilties“ pagrindinė mokykla (www.vilties.panevezys.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Pundziuvienė

Lyderystės ir psichologijos centro steigėja ir vadovė, teisės psichologijos ir edukologijos mokslų magistrė, įgijusi aukščiausią vadybos kvalifikacinę kategoriją, Turinti daugiau nei 15 metų konsultavimo ir mokymų patirtį, daugiau nei 8 metų vadovavimo patirtį

Medicinos psichologo konsultacinis darbas Kardiologijos klinikoje, bendradarbiauta su aukštosiomis mokyklomis, dėstant Organizacijų psichologiją ir Krizių psichologiją.

  Mokymų „Lyderystės akademija“, „Efektyvaus vadovavimo principai“ programos įmonių vadovams vadovė,,  lektorė - ekspertė.

Pagrindinė projekto “Tapk” neformaliojo švietimo teikėjams (mokytojams) bei neformaliojo švietimo Mokymosi visa gyvenimą švietimo sistemos administratoriams mokymų lektorė ir bendraautorė.

Ekspertinės sritys: krizių valdymas, emocijų valdymas ir streso prevencija, vadovavimas ir lyderystė, darbuotojų motyvacija,  bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje.

jolita.pundziuviene@lipc.lt

Lyderystės ir psichologijos centras,

direktorė, psichologė – verslo konsultantė
http://www.lipc.lt/

https://www.facebook.com/pages/Lyderyst%C4%97s-ir-psichologijos-centras/347493265387076?fref=ts

Daiva Trijonienė Mokyklos, miesto renginių organizatorė, režisierė, vedėja. Neformaliojo švietimo mokytoja (sritis – teatro menas). Įvairių meninių, socialinių projektų vykdytoja. Šiaulių miesto neformaliojo švietimo koordinatorių būrelio pirmininkė. Tel. + 370 6 00 73 800, daivatr@dg.su.lt, jonis@takas.lt Šiaulių Didždvario gimnazija (didzdvaris@dg.su.lt), neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Irena Butvilienė Išsilavinimas: 1976 m. baigiau Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą.
Esu klubinio darbo organizatorė.
Tel. +370 61431499, (8 46) 410978, ibutvil@gmail.com Klaipėdos jaunimo centras (www.kjc.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nijolė Pileckienė Esu Marijampoplės mokinių parlamentinės grupės koordinatorė. Tel. 868616544, 834354827, cezaris@marinet.lt, mmkc@takas.lt Marijampolės moksleivių kūrybos centras (www.mmkc.puslapiai.lt), direktorė
Reda Valančienė Esu neformaliojo švietimo konsultantė, Ugdymosi veiklų koordinatorė, NMVA išorės vertintoja, minimokymų lektorė, konsultantė.
Savo veikloje propaguoju netradicinius ugdymosi metodus, formaliojo ugdymo integravimą į netradicines veiklas.
Tel. + 370 861281901, redavala@gmail.com Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla (www.balbieriskis.prienai.lm.lt), rusų kalbos mokytoja
Rita Tamašauskienė Mokykloje organizuoju muzikinius, kitus tradicinius renginius, kuriems pati kuriu scenarijus. Ieškau naujų raiškos būdų, formų, stengiuosi, kad renginys būtų nuoširdus, malonus dalyviams ir žiūrovams.
Kuruoju pradinį ugdymą, organizuoju pradinių klasių mokiniams skirtus renginius, konferencijas, muzikinius vaidinimus, išvykas.
Kitos kuruojamos sritys: specialusis ugdymas, maitinimo organizavimas, PIT, mokinių aktyvo veikla.
Tel. + 370 61593546, rtamasauskiene@gmail.com,
r.tamasauskieneֹ@geguziai.lt
Šiaulių Gegužių progimnazija (www.geguziai.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja
Skirmantė Šernaitė Esu neformaliojo ugdymo konsultantė.
Vedu seminarus „Žaidybiniai gimtosios kalbos ugdymo metodai ikimokykliniame amžiuje“, organizuoju ir dirbu vasaros stovyklose.
Tel. + 370 61630659m skirmante@lvjc.lt Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (www.lvjc.lt), neformaliojo švietimo mokytoja
Birutė Pernaravičiūtė Esu neformaliojo ugdymo konsultantė, biomedicinos mokslų daktarė. Vedu autorinius seminarus: „Neformaliojo (NU) ugdymo žaidimai vaikams“, „NU žaidimai paaugliams“, „Sveikos gyvensenos ugdymas“, „Netradicinės vaikų šventės“, „Vaikų protinių gebėjimų ugdymas“, „Agresyvių vaikų ugdymas“, „Saviraiška per veiklą“ „Ikimokyklinis anglų kalbos mokymas“, „Kūrybinis pradinis anglų kalbos mokymas“ Tel. 861082769, perbira@mailbox.lt Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (www.lvjc.lt), neformaliojo švietimo mokytoja
Jadvyga Dapšienė Organizuoju ir koordinuoju NVŠ veiklą mokykloje, inicijuoju ir koordinuoju mokyklos renginius, parodas. Kuruoju pradinį ugdymą.
Esu IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo konsultantė.
Turiu patirties vesti seminarus, ruošti pranešimus, organizuoti konferencijas.
Tel. +370 68216058, j.dapsiene@yahoo.com Telšių „Ąžuolyno“ vidurinė mokykla (www.atzalynas.visiems.lt), direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elena Savickienė Esu rajono ir tarptautinių projektų ir stovyklų iniciatorė, koordinatorė. Priklausau įvairioms taryboms, komisijoms. Vedu seminarus. Tel. + 8 342 20814, + 370 659 57193, elena.cepaite@gmail.com Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (www.vilkaviskiovjc.lt), direktorė