Įstatai

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ASOCIACIJOS „JAUNIMO AKADEMIJA“ ĮSTATŲ PROJEKTAS (atsisiųsti)