ECYC Europos jaunimo klubų sąjungos (ang. European Confederation of Youth Clubs) generalinė asamblėja Rumunijoje 2015 m. vasario 12–15 dienomis

2015 m. vasario 13 d. buvo tariamasi dėl asociacijos veiksmų užtikrinant vykdomo darbo su jaunimu kokybę. Diskutuota koks yra poreikis, kokio rezultato tikimasi. Nariai dalinosi savo lūkesčiais, ko norima pasiekti su kokybės užtikrinimu: veiksmingumo, kokybės supratimo, aiškumo, pripažinimo, bendrų vertybių, reputacijos, matomumo…Visgi nebuvo susitarta, kokį galutinį rezultatą norima matyti. Tuo tikslu bus vykdoma narių apklausa nuo vasario 28 iki balandžio 30 dienos. Rezultatai bus pristatyti gegužės 17 d. Briuselyje. Asociacija planuoja pateikti projektą, kuris būtų skirtas darbo su jaunimu kokybės sistemos ar jos elementų parengimui ir išbandymui. Planuojama, kad projektas bus vykdomas įtraukiant 8 asociacijos nares. Projekto partnerių atranka šiuo metu dar nebuvo vykdoma. „Jaunimo akademijos“ įsitraukimas į tokio projekto įgyvendinimą priklausys nuo to, ar jis atlieptų mūsų poreikius ir, žinoma, ar galėtumėm prisidėti savo turima patirtimi ir žiniomis prie tokio projekto įgyvendinimo.

2015 m. vasario 14–15 dienomis buvo apžvelgiama ECYC veikla bei biudžetas 2014 metais, nariai pristatė savo veiklos rezultatus. Susitikimo metu buvo skirtas dėmesys naujų mokymo programų, kurios būtų aktualios sąjungos nariams, aptarimui. Lig šiol ECYC vykdė mokymus šiomis temomis: atviro darbo su jaunimu metodai; jaunimo darbuotojų komunikavimo įgūdžiai; žmogaus teisės ir tolerancija atvirame darbe su jaunimu; jaunimo klubo steigimas, projektų rengimas; jauno žmogaus problemų ir iššūkių, su kuriais jie susiduria, supratimas. Buvo pateiktos pastabos, kad tam tikros temos nesulaukia dalyvių ir greičiausiai nėra tokios aktualios (pvz. žmogaus teisės). Todėl nariai siūlė papildomas temas, kurios aktualios jų nariams: vykdomo darbo su jaunimu poveikio vertinimas, jaunų žmonių dalyvavimas, jaunų žmonių finansinis raštingumas, tarpkultūrinis ugdymas ir kt. ECYC valdyba atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus suformuluos naują mokymų temų paketą.

ECYC atstovauja savo narius įvairiose tarptautinėse struktūrose. Kadangi sąjunga vienija skirtingus jaunimo centrus, asamblėjos metu buvo derinama bendra narių pozicija dėl vykdomo atviro darbo su jaunimu:

  • Atviro darbo su jaunimo paskirties;
  • Pagrindinių atviro darbo su jaunimu principų;
  • Atviro darbo su jaunimu charakteristikos;
  • Jaunimo darbuotojo profesionalumo;
  • Vykdomo darbo su jaunimu finansavimo.

Šiuo metu yra parengtas šios pozicijos projektas. Artimiausiu metu bus galima susipažinti su galutine dokumento versija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *