Metodų mugėje – šimtai įdomaus mokymosi būdų

Vaikų mokymosi rezultatai pagerėtų, jei pedagogai taikytų įvairius mokymo metodus.Žaidžiant žymiai efektyviau įsisavinama nauja informacija, o jau turimas žinias galima pritaikyti praktiškai, sprendžiant realias problemas, o ne tik atkartojant tai, kas girdėta ar perskaityta.

Gegužės 8 d., penktadienį, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks „Metodų mugė Žaidimų vaivorykštė“ – renginys, kuriame įvairių dalykų mokytojai, darželių auklėtojai, būrelių ar stovyklų vadovai patys išbandys įvairiausius žaidimus bei gilinsis, kaip galėtų juos pritaikyti ir kokių tikslų pasiekti, dirbant su įvairaus amžiaus vaikais.

Septyniose skirtingose erdvėse  Edukacinių, Siužetinių, Didaktinių, Judriųjų, Lauko žaidimų, Neformaliojo ugdymo metodų bei Metodinių priemonių – bus pristatyta šimtai kūrybinių, aktyvių ir mąstymo žaidimų, aktyviųjų metodų bei priemonių, lavinančių mokinių mąstymą ir atmintį, atskleidžiančių pažintinius ir kūrybinius gebėjimus, ugdančių kalbą ir vaizduotę, padedančių įsisąmoninti taisykles ir vertybes. Metodų mugės dalyviai patys galės išbandyti žaidimus, su specialistais aptarti jų ugdomąją vertę bei taikymo ypatumus įvairaus amžiaus ir pasirengimo vaikų grupėse.

„Esame pasirengę padėti pedagogams suprasti žaidimo, kaip mokymo metodo specifiką – leisti jiems patiems tai išbandyti, – pasakoja Renata Dambrauskaitė Pėželienė, „Metodų mugės Žaidimų vaivorykštė“ sumanytoja bei organizatorė. – Juk būtent žaidimai padeda ugdyti vaikų gebėjimus kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei savarankiškai spręsti iškilusias problemas, ugdo mokinių kritinį mąstymą ir tuo pačiu atliepia Lietuvos pažangos strategiją 2030.“

Pedagogams: Edukacinės ir kūrybos erdvės

Kovo 30 – balandžio 1 d. LVJC vyks „Edukacinės ir kūrybos erdvės“. 
Kiekvieną Erdvių dieną organizuojama po 3 praktikumus meno, socialinėmis ir švietimo naujovių temomis, skirtus ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo pedagogams. Pedagogai čia ras patarimų, kaip padėti mokiniams geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, integruoti mokomuosius dalykus, taikyti aktyviuosius ir interaktyviuosius metodus bei įvairias skaitymo strategijas.

Kovo 30 d. „Menų erdvėje“ pedagogai išsamiau susipažins su įvairiomis dailės technikomis bei meno terapijos metodų taikymu mokymo(si) procese.

Kovo 31 d. „Švietimo naujovių erdvėje“ pedagogai sužinos apie atminties lavinimo ir mokomosios medžiagos įsisavinimo ypatumus, mokomųjų dalykų integraciją ugdymo procese bei susipažins ir praktiškai išbandys įvairias priemones ir metodus dirbant su interaktyvia lenta.
 Balandžio 1 d. „Bendravimo erdvėje“ pedagogai įgis daugiau žinių ir patirties apie savigarbos ypatumus pedagogo darbe, bendravimo ir bendradarbiavio įgūdžių lavinimą ugdymo procese bei įvairias skaitymo strategijas bendradarbiaujant.


Pedagogams, išklausiusiems visą trijų dienų programą, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Pedagogams, dalyvavusiems viename ar keliuose praktikumuose, bus išduodamos pažymos.

Kas tai?

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje.

Neformaliojo švietimo asociacija ,,Jaunimo akademija” Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota 1996 m. vasario 28 d. (įsak. Nr. 48-V) ir iki 2005 m. lapkričio 16 d. vadinosi Lietuvos vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizatorių asociacija. Kūrimosi momentu asociacija vienijo 21 narį. Šiuo metu asociacijai priklauso 55 juridiniai ir fiziniai asmenys iš visos Lietuvos didžiųjų miestų bei regionų.Pagrindiniai „Jaunimo akademijos“ tikslai:

 • Formuoti ir vystyti neformaliojo švietimo procesus Lietuvoje;
 • Atstovauti nepelno siekiančių vaikų ir jaunimo centrų, dirbančių neformaliojo švietimo srityje ir/ar teikiančių šias paslaugas, interesams;
 • Plėsti vaikų ir jaunimo centrų tarptautinės plėtros galimybes;
 • Bendradarbiauti praktinių žinių mainams rengiant jaunimo lyderių mokymus ir jaunimo darbuotojus Lietuvoje ir tarptautiniu mastu;
 • Prisidėti prie jaunimo politikos formavimo vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygiuose.

Pagrindinės „Jaunimo akademijos“ veiklos sritys:

 • Vykdyti integruotą žmogaus teisių ir demokratijos procesų ugdymą per neformalųjį švietimą;
 • Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, skatinti vaikų ir jaunimo centrų darbuotojus bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje;
 • Skatinti aktyvų jaunimo ir jaunimo veiklą organizuojančių institucijų bendradarbiavimą programų kūrimo, veiklos procese;
 • Integruotai taikyti Europos Tarybos nustatytus jaunimo politikos tikslus;
 • Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, informaciniuose seminaruose;
 • Dalyvauti jaunimo centrų ekspertavimo veikloje.

Meilė, geismas, erotika ir santykiai Afroditės saloje

Puikiai organizuotos veikos apėmė tokias temas: meilė, erotika, geismas, sveikų santykių ingredientai, lyčių lygybė, homofobija, seksualinis elgesys, lyčių stereotipai, lytinis švietimas, psichologinės problemos ir kt.

Sesijas vedė kvalifikuoti, daug įvairiapusės patirties turintys psichologai. Be teminių užsiėmimų turėjome galimybę susipažinti su lytinio švietimo, santykių vystymo tradicijomis kitose šalyse bei jaunimo organizacijų veiklos tradicijomis ir kryptimis. Darbas vyko remiantis interaktyviais metodais, dirbant mažose grupėse ir pasitelkiant visą turimą kūrybingumą.

Kaip ir visuose tarptautiniuose mokymuose, neapseita be tarpkultūrinės programos. Buvo labai įdomu paragauti kolegų atsivežtų tradicinių patiekalų bei pavaišinti juos tuo, kuo didžiuojasi Lietuva.

Visus džiugino puikus oras, malonūs ir atsipalaidavę jauni žmonės, naudinga informacija. Atmintyje ilgam liks nepamirštamos išvykos įspūdžiai.

Pozityvus mokytojo ir mokinių dialogas: ar tai (ne)įmanoma?

Vasario 26 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks respublikinis pedagogų forumas „POZITYVUS MOKYTOJO IR MOKINIŲ DIALOGAS: AR TAI (NE)ĮMANOMA?“. Renginys organizuojamas, siekiant stiprinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius – padėti mokytojams geriau suprasti mokinių poreikius, įvertinti jų gebėjimus bei galimybes, taip pat aptarti efektyviausias ugdymo formas ir būdus mokymo(si) kokybei pagerinti.

Renginys skirtas:
bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams bei darbuotojams, miestų ir rajonų švietimo skyrių atstovams.

Forumo tikslai:

 • stiprinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius,
 • padėti mokytojams geriau suprasti mokinių poreikius, įvertinti jų gebėjimus ir galimybes,
 • aptarti efektyviausias ugdymo formas ir būdus mokymo(si) kokybei pagerinti.

Forumo temos:
Forumo metu bus gilinamasi į skirtingo amžiaus mokinių ugdymo(si) ypatumus, apžvelgiami pagrindiniai komunikavimo būdai, padedantys mokytojams geriau suprasti ir toleruoti skirtingus vaikų požiūrius ir poreikius bei lengviau organizuoti mokymą(si).

Forume pranešėjai:
Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja
Dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus vedėja
Doc. dr. Alvyra Galkienė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja
Ramunė Dobrovolskienė, Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos valdybos pirmininkė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologė
Inga Švedienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos kuratorė
Rasa Legenienė, Neformaliojo švietimo konsultantė
Alina Martinkutė, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų mokyklos psichologė
Loreta Juravičienė, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos psichologė
Zita BartkevičienėTrakų raj. Rūdiškių gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė
Julija Ladygienė, forumo moderatorė, Vilniaus r. M. Lukšienės gimnazijos mokytoja 

ir kiti

Forumo dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Laikas 2015 m. vasario 26 d. (ketvirtadienis), 10.00–16.30 val.

Vieta Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Mėlynoji salė, (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Dalyvio mokestis 15 Eur / 1 asm.