Apie asociaciją

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje.

Neformaliojo švietimo asociacija ,,Jaunimo akademija” Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota 1996 m. vasario 28 d. (įsak. Nr. 48-V) ir iki 2005 m. lapkričio 16 d. vadinosi Lietuvos vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizatorių asociacija. Kūrimosi momentu asociacija vienijo 21 narį. Šiuo metu asociacijai priklauso 55 juridiniai ir fiziniai asmenys iš visos Lietuvos didžiųjų miestų bei regionų.

Pagrindiniai „Jaunimo akademijos“ tikslai:

 • Formuoti ir vystyti neformaliojo švietimo procesus Lietuvoje;
 • Atstovauti nepelno siekiančių vaikų ir jaunimo centrų, dirbančių neformaliojo švietimo srityje ir/ar teikiančių šias paslaugas, interesams;
 • Plėsti vaikų ir jaunimo centrų tarptautinės plėtros galimybes;
 • Bendradarbiauti praktinių žinių mainams rengiant jaunimo lyderių mokymus ir jaunimo darbuotojus Lietuvoje ir tarptautiniu mastu;
 • Prisidėti prie jaunimo politikos formavimo vietiniame, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygiuose.

Pagrindinės „Jaunimo akademijos“ veiklos sritys:

 • Vykdyti integruotą žmogaus teisių ir demokratijos procesų ugdymą per neformalųjį švietimą;
 • Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, skatinti vaikų ir jaunimo centrų darbuotojus bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje;
 • Skatinti aktyvų jaunimo ir jaunimo veiklą organizuojančių institucijų bendradarbiavimą programų kūrimo, veiklos procese;
 • Integruotai taikyti Europos Tarybos nustatytus jaunimo politikos tikslus;
 • Organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, informaciniuose seminaruose;
 • Dalyvauti jaunimo centrų ekspertavimo veikloje.

Asociacija „Jaunimo akademija“ – Europos jaunimo klubų konfederacijos ECYC narė